راهنمای نویسندگان

- نویسندگان باید فقط از طریق بخش ارسال مقاله سامانه نشریه جهت ارسال مقاله اقدام کنند، به مقالات ارسالی از طریق ایمیل یا ارسال نسخه چاپی ترتیب اثر داده نخواهد شد. برای ارسال مقاله، نویسنده مسئول باید ابتدا در بخش «ارسال مقاله» اقدام به ثبت نام در سامانه نشریه نماید.

  • نویسندگان باید همه مراحل ارزیابی مقاله را صرفا از طریق صفحه شخصی خود در سامانه مجله دنبال نمایند.
  • هر نویسنده در سال می تواند تنها در یک مقاله حضور داشته باشد، تا زمانی که مقاله نویسنده تعیین تکلیف نشود(پذیرش یا رد)، مجله از پذیرش مقاله جدید معذور است.

 - چنانچه مقاله ای مستخرج از پایان نامه تحصیلی یا طرح پژوهشی خاصی باشد، نویسنده موظف است در صفحه اول مقاله اطلاعات دقیق پایان نامه یا طرح مربوطه را ذکر کند. در غیر این صورت در هر مرحله ای که نشریه متوجه عدم اطلاع رسانی نویسنده شود، مطابق مقررات برخورد می کند.

انواع مقالات

 نشریه «پژوهش های کاربردی در تغذیه ورزشی و علم تمرین» صرفا مقالات پژوهشی اصیل را می پذیرد.

* نشریه «پژوهش های کاربردی در تغذیه ورزشی و علم تمرین» از پذیرش مقالات ترجمه ای معذور است.

ساختار مقالات

توجه: تا زمانی که ساختار مقاله استانداردهای اولیه مورد نظر نشریه«پژوهش های کاربردی در تغذیه ورزشی و علم تمرین» را که در ذیل آمده است، نداشته باشد، مقاله جهت ارزیابی به داوران ارسال نمی شود. بنابراین، نویسندگان لازم است دقیقا ساختار مقالات خود را منطبق با قواعد مجله تنظیم نمایند.

اصلاحیه نظرات داوران:

نویسندگان محترم در صورت اصلاحیه مقاله بر طبق نظر داوران، لطفا موارد اصلاحی را در مقاله حتما با رنگ سبز مشخص کنید و در ابتدای مقاله جدولی قرار دهید که در یک ستون نظر داوران و در ستون دوم موارد اصلاحیه نویسنده نوشته شود.

 

1.درج چکیده برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد واژه های چکیده باید بین 400 تا 500 کلمه و به صورت چکیده گسترده باشد.

2.درج کلیدواژه برای همه انواع مقالات ارسالی به مجله الزامی است. تعداد کلیدواژه ها باید بین 6 تا 10 کلیدواژه باشد.

3.حجم مقاله حداکثر 6000 کلمه باشد.

فرستنده مقاله به عنوان نویسنده مسئول در نظر گرفته می‌ شود و کلیه مکاتبات و اطلاع‌ رسانی‌ های بعدی با وی صورت می‌ گیرد.

دو فایل اصلی که هنگام ثبت مقاله حتما باید ارسال گردد:

1. فایل اصل مقاله(بدون مشخصات نویسندگان)

3. فایل تعهدنامه و عدم تعارض منافع(برای دریافت این فایل کلیک کنید)

 تعداد نویسندگان نمی تواند بیش از 3 نویسنده باشد. در غیر این صورت مقاله بازگشت داده می شود.

4.مشخصات فردی نویسندگان

5.نویسنده مسئول در آثاری که بیش از یک نویسنده دارند باید حتما مشخص باشد. عبارت (نویسنده مسئول) جلوی نام نویسنده مورد نظر درج شود.

 

وابستگی سازمانی نویسندگان باید دقیق و مطابق با یکی از الگوی های ذیل درج شود.

نکته: ایمیل نویسندگان باید ایمیل سازمانی یا دانشگاهی باشد.

درج کد Orcid برای نویسندگان الزامی است. برای دریافت این کد از طریق لینک زیر اقدام کنید:https://orcid.org/register

 

  1.  اعضای هیات علمی

رتبه علمی(مربی، استادیار، دانشیار، استاد)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر، کشور، پست الکترونیکی

  1.  دانشجویان

دانشجوی(کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری)، گروه، دانشکده، دانشگاه، شهر،کشور، پست الکترونیکی

3. افراد و محققان آزاد

مقطع تحصیلی(کارشناسی،کارشناسی ارشد، دکتری) رشته تحصیلی، سازمان محل خدمت، شهر،کشور، پست الکترونیکی.

6. بخش تقدیر و تشکر: پیشنهاد می شود از مؤسسه‌های همکار و تأمین کننده اعتبار بودجه پژوهش نام برده شود. از افرادی که به نحوی در انجام پژوهش مربوطه نقش داشته‌، یا در تهیه و فراهم نمودن امکانات مورد نیاز تلاش نموده‌اند و نیز از افرادی که به نحوی در بررسی و تنظیم مقاله زحمت کشیده‌اند، با ذکر نام، قدردانی و سپاس‌گزاری شود. کسب مجوز از سازمان‌ها یا افرادی که نام آن‌ها برای قدردانی ذکر می‌شوند؛ الزامی است.

درج پانویس

* از اشاره مستقیم / غیرمستقیم به نام نویسنده / نویسندگان مقاله در متن یا پاورقی خودداری شود.

*  اسامی خاص و اصطلاحات لاتین و ارجاعات توضیحی در پانویس ذکر شود.

* از نقل قول های مستقیم و طولانی پرهیز شود (لازم است حتما در مقاله مشخص باشد کدام بخش از متن، نقل قول مستقیم است).

فرمت استناددهی

 روش استناد دهی نشریه «پژوهش های کاربردی در تغذیه ورزشی و علم تمرین» ونکوور است. نویسندگان موظفند همه استنادهای درون متنی و پایان اثر را دقیقا بر اساس این الگو درج نمایند.

ارجاع درون متنی: شماره منبع مورد استفاده درون پرانتز درج می شود

منابع پایانی:

  • ابتدا منابع براساس نام خانوادگی مرتب شده و شماره ترتیبی به آنها اختصاص پیدا می کند، سپس شماره ترتیبی هر منبع در متن به عنوان ارجاع درون متنی داخل پرانتز درج می شود.
  • منابع غیر انگلیسی باید به انگلیسی ترجمه شده و در انتهای هر منبع داخل علامت [] زبان اصلی منبع درج شود.

* درج شناسه DOI برای مقالاتی که دارای این کد هستند، الزامی است.

* منابعی که در این بخش درج می شوند، حتما باید در متن استفاده شده باشند. (منابعی که صرفا برای مطالعه و آگاهی بیشتر مخاطب در متن معرفی شده اند، و در متن به آنها ارجاع داده نشده، نباید در بخش منابع درج شوند).